Przedstawiamy drugi z ośmiu odcinków bezpłatnych warsztatów wokalnych zatytułowany „Autoprezentacja wokalisty
i zachowanie na scenie” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury #Kulturawsieci.